California ettepanekust 65

Vastavalt California seadustele, pakume selle lehega lingitud toodete kohta järgmist hoiatust:

HOIATUS: Vähk ja paljunemisvõime - www.P65Warnings.ca.gov.

Ettepanek 65, ametlikult ohutu joogivee ja mürgiste ainete jõustamise seadus 2006 1986, on seadus, mis nõuab California tarbijatele hoiatuste esitamist juhul, kui nad võivad kokku puutuda kemikaalidega, mille California on tuvastanud vähi või reproduktiivtoksilisuse põhjustajana. Hoiatused on mõeldud selleks, et aidata California tarbijatel teha teadlikke otsuseid nende kemikaalide kokkupuute kohta kasutatavatest toodetest. California keskkonna terviseriskide hindamise büroo (OEHHA) haldab ettepanekut 65 programmi ja avaldab loetletud kemikaalid, mis sisaldab rohkem kui 850 kemikaalid. Augustis 2016, OEHHA võttis vastu uued määrused- jõustub augustis 30, 2018, mis muudavad ettepanekus nõutavat teavet 65 hoiatused.

Rohkem informatsiooni, palun klõpsake ülaltoodud lingil.