על הצעת קליפורניה 65

בהתאם לחוק קליפורניה, אנו מספקים את האזהרה הבאה למוצרים המקושרים לדף זה:

אַזהָרָה: סרטן ופגיעות רבייה - www.P65Warnings.ca.gov.

הצעה 65, רשמית חוק מי שתייה בטוחה ואכיפה רעילה של 1986, הוא חוק המחייב לספק אזהרות לצרכנים בקליפורניה כאשר הם עלולים להיחשף לכימיקלים שזוהו על ידי קליפורניה כגורמים לסרטן או לרעלת הרבייה.. האזהרות נועדו לעזור לצרכנים בקליפורניה לקבל החלטות מושכלות לגבי חשיפתם לכימיקלים אלה מהמוצרים בהם הם משתמשים. המשרד לקליפורניה להערכת סיכוני בריאות (אואהה) מנהל את ההצעה 65 מתכנת ומפרסם את הכימיקלים הרשומים, הכוללת יותר מ 850 כימיקלים. בחודש אוגוסט 2016, OEHHA אימצה תקנות חדשות- בתוקף באוגוסט 30, 2018, המשנים את המידע הנדרש בהצעה 65 אזהרות.

למידע נוסף, אנא לחץ על הקישור למעלה.