За предлогот во Калифорнија 65

Согласно законот во Калифорнија, го даваме следното предупредување за производите поврзани со оваа страница:

ПРЕДУПРЕДУВАЕ: Рак и репродуктивна штета - www.P65Warnings.ca.gov.

Предлог 65, официјално, Законот за безбедна вода за пиење и токсично спроведување на 1986, е закон што бара предупредувања да им се даваат на потрошувачите во Калифорнија кога тие можат да бидат изложени на хемикалии идентификувани од Калифорнија како предизвикувачи на рак или токсичност на репродуктивноста. Предупредувањата имаат за цел да им помогнат на потрошувачите во Калифорнија да донесуваат информирани одлуки за нивната изложеност на овие хемикалии од производите што ги користат. Калифорнија, Канцеларија за проценка на опасност по здравјето на животната средина (ОЕХХА) го администрира Предлогот 65 програма и ги објавува наведените хемикалии, што вклучува повеќе од 850 хемикалии. Во август 2016, ОЕХХА донесе нови регулативи- ефективно од август 30, 2018, кои ги менуваат информациите потребни во Предлогот 65 предупредувања.

За повеќе информации, Ве молиме кликнете на врската погоре.