Om California Proposition 65

I henhold til lovgivningen i California, Vi gir følgende advarsel for produkter som er koblet til denne siden:

ADVARSEL: Kreft og reproduktiv skade - www.P65Warnings.ca.gov.

Forslag 65, offisielt lov om håndtering av trygt drikkevann og giftstoffer fra 1986, er en lov som krever at det gis advarsler til forbrukere i California når de kan bli utsatt for kjemikalier identifisert av California som forårsaker kreft eller reproduksjonstoksisitet. Advarslene er ment å hjelpe forbrukere i California med å ta informerte beslutninger om eksponering for disse kjemikaliene fra produktene de bruker. California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) administrerer proposisjonen 65 program og publiserer de oppførte kjemikaliene, som inkluderer mer enn 850 kjemiske stoffer. I august 2016, OEHHA vedtok nye forskrifter- trer i kraft i august 30, 2018, som endrer informasjonen som kreves i Proposition 65 advarsler.

For mer informasjon, vennligst klikk på lenken over.