O California Proposition 65

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia, zapewniamy następujące ostrzeżenie dla produktów połączonych z tą stroną:

OSTRZEŻENIE: Rak i szkody rozrodcze - www.P65Warnings.ca.gov.

Propozycja 65, oficjalnie Ustawa o egzekwowaniu przepisów dotyczących bezpiecznej wody pitnej i substancji toksycznych z dnia 1986, to prawo, które wymaga ostrzeżenia konsumentów w Kalifornii, gdy mogą być narażeni na chemikalia zidentyfikowane przez Kalifornię jako powodujące raka lub toksyczne dla reprodukcji. Ostrzeżenia mają pomóc konsumentom w Kalifornii w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących narażenia na te chemikalia z produktów, których używają. Kalifornijskie Biuro ds. Oceny Zagrożeń dla Zdrowia Środowiskowego (OEHHA) zarządza Ofertą 65 program i publikuje wymienione chemikalia, co obejmuje więcej niż 850 chemikalia. w sierpniu 2016, OEHHA przyjęła nowe przepisy- obowiązuje od sierpnia 30, 2018, które zmieniają informacje wymagane w Propozycji 65 ostrzeżenia.

Po więcej informacji, kliknij powyższy link.