Rreth propozimit të Kalifornisë 65

Në zbatim të ligjit të Kalifornisë, ne po japim paralajmërimin vijues për produktet e lidhura me këtë faqe:

KUJDES: Kanceri dhe dëmtimi riprodhues - www.P65Warnings.ca.gov.

Propozimi 65, zyrtarisht Akti i Ujit të Pijshëm të Sigurt dhe Zbatimi i Toksikeve të 1986, është një ligj që kërkon paralajmërime për konsumatorët e Kalifornisë kur ata mund të ekspozohen ndaj kimikateve të identifikuara nga Kalifornia si shkaktare të kancerit ose toksicitetit të riprodhimit. Paralajmërimet kanë për qëllim të ndihmojnë konsumatorët e Kalifornisë të marrin vendime të informuara në lidhje me ekspozimin e tyre ndaj këtyre kimikateve nga produktet që ata përdorin. Vlerësimi i Rrezikut nga Zyra e Kalifornisë në Shëndetin Mjedisor (OEHHA) administron Propozimin 65 programon dhe boton kimikatet e listuara, që përfshin më shumë se 850 kimikateve. Në gusht 2016, OEHHA miratoi rregullore të reja- në fuqi në gusht 30, 2018, të cilat ndryshojnë informacionin e kërkuar në Propozim 65 paralajmërime.

Për më shumë informacion, ju lutem klikoni në lidhjen e mësipërme.