Om Kaliforniens proposition 65

I enlighet med Kaliforniens lag, Vi ger följande varning för produkter som är länkade till den här sidan:

VARNING: Cancer och reproduktiv skada - www.P65Warnings.ca.gov.

Förslag 65, officiellt lagen om säkert dricksvatten och giftverk 1986, är en lag som kräver att varningar ges till Kaliforniens konsumenter när de kan utsättas för kemikalier som identifierats av Kalifornien som orsakar cancer eller reproduktionstoxicitet. Varningarna är avsedda att hjälpa Kaliforniens konsumenter att fatta välgrundade beslut om deras exponering för dessa kemikalier från de produkter de använder. California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) administrerar propositionen 65 programmet och publicerar de listade kemikalierna, som innehåller mer än 850 kemikalier. I Augusti 2016, OEHHA antog nya förordningar- träder i kraft i augusti 30, 2018, som ändrar den information som krävs i Proposition 65 varningar.

För mer information, klicka på länken ovan.