Σχετικά με την πρόταση της Καλιφόρνια 65

Σύμφωνα με τον νόμο της Καλιφόρνια, παρέχουμε την ακόλουθη προειδοποίηση για προϊόντα που συνδέονται με αυτήν τη σελίδα:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καρκίνος και αναπαραγωγική βλάβη - www.P65Warnings.ca.gov.

Πρόταση 65, επίσημα ο νόμος περί ασφαλούς πόσιμου νερού και τοξικής επιβολής της 1986, είναι ένας νόμος που απαιτεί προειδοποιήσεις στους καταναλωτές της Καλιφόρνια όταν ενδέχεται να εκτεθούν σε χημικές ουσίες που αναγνωρίζονται από την Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο ή τοξικότητα στην αναπαραγωγή. Οι προειδοποιήσεις προορίζονται να βοηθήσουν τους καταναλωτές της Καλιφόρνιας να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την έκθεσή τους σε αυτές τις χημικές ουσίες από τα προϊόντα που χρησιμοποιούν. Το γραφείο αξιολόγησης κινδύνων για την υγεία του περιβάλλοντος της Καλιφόρνιας (ΟΕΧΑ) διαχειρίζεται την πρόταση 65 πρόγραμμα και δημοσιεύει τις αναφερόμενες χημικές ουσίες, που περιλαμβάνει περισσότερα από 850 χημικά. Τον Αύγουστο 2016, Ο ΟΕΧΑ εξέδωσε νέους κανονισμούς- ισχύει τον Αύγουστο 30, 2018, που αλλάζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται στην πρόταση 65 προειδοποιήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο.