Tungkol sa Proposition ng California 65

Pursuant sa batas ng California, kami ay nagbibigay ng mga sumusunod na babala para sa mga produkto na naka-link sa pahinang ito:

BABALA: Kanser at Reproductive Pinsala – www.P65Warnings.ca.gov.

Proposition 65, opisyal na ang Ligtas na Pag-inom ng Tubig at Nakakalason Pagpapatupad ng Batas ng 1986, ay isang batas na nangangailangan ng mga babala ay ibibigay sa mga mamimili ng California kapag sila ay maaaring ilantad sa mga kemikal na tinukoy sa pamamagitan ng California bilang nagiging sanhi ng kanser o reproductive toxicity. Ang mga babala ay nilayong tulungan ang mga mamimili ng California na gumawa ng mga informed desisyon tungkol sa kanilang mga exposure sa mga kemikal na ito mula sa mga produktong ginagamit nila. Ang California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) pinangangasiwaan ang Mungkahi 65 programa at inilathala ang nakalistang mga kemikal, na kinabibilangan ng higit pa sa 850 kemikal. Noong Agosto 2016, OEHHA pinagtibay bagong mga regulasyon- epektibo noong Agosto 30, 2018, na nagpabago ng impormasyong kailangan sa Proposition 65 mga babala.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click lamang sa link sa itaas.