O návrhu Kalifornie 65

V súlade s kalifornskými zákonmi, poskytujeme nasledujúce varovanie pre produkty prepojené s touto stránkou:

VÝSTRAHA: Rakovina a poškodenie reprodukcie - www.P65Warnings.ca.gov.

problém 65, oficálne zákon o bezpečnej pitnej vode a toxickom presadzovaní z roku 2006 1986, je zákon, ktorý vyžaduje, aby boli spotrebiteľom v Kalifornii poskytované varovania, keď by mohli byť vystavení chemikáliám identifikovaným v Kalifornii ako látky spôsobujúce rakovinu alebo reprodukčnú toxicitu. Varovania majú pomôcť spotrebiteľom v Kalifornii robiť informované rozhodnutia o vystavení týmto chemikáliám z výrobkov, ktoré používajú. Kalifornský úrad pre hodnotenie zdravotných rizík pre životné prostredie (OEHHA) spravuje Propozíciu 65 program a zverejňuje uvedené chemikálie, ktorá obsahuje viac ako 850 chemikálie. V auguste 2016, OEHHA prijala nové nariadenia- účinné od augusta 30, 2018, ktoré menia informácie požadované v Proposition 65 varovanie.

Pre viac informácií, kliknite na odkaz vyššie.