Par Kalifornijas piedāvājumu 65

Saskaņā ar Kalifornijas likumiem, mēs sniedzam šādu brīdinājumu par produktiem, kas saistīti ar šo lapu:

BRĪDINĀJUMS: Vēzis un reproduktīvā slimība - www.P65Warnings.ca.gov.

Priekšlikums 65, oficiāli Droša dzeramā ūdens un toksisko noteikumu izpildes likums 1986, ir likums, kas pieprasa brīdināt Kalifornijas patērētājus, ja viņi var tikt pakļauti ķīmiskām vielām, kuras Kalifornija atzinusi par tādu, kas izraisa vēzi vai reproduktīvo toksicitāti. Brīdinājumu mērķis ir palīdzēt Kalifornijas patērētājiem pieņemt apzinātus lēmumus par viņu pakļautību šīm ķīmiskajām vielām no viņu izmantotajiem produktiem. Kalifornijas vides veselības apdraudējumu novērtēšanas birojs (OEHHA) administrē Priekšlikumu 65 programmu un publicē uzskaitītās ķīmiskās vielas, kas ietver vairāk nekā 850 ķīmiskās vielas. Augustā 2016, OEHHA pieņēma jaunus noteikumus- spēkā no augusta 30, 2018, kas maina priekšlikumā prasīto informāciju 65 brīdinājumi.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, noklikšķiniet uz iepriekš redzamās saites.